Нудура Проекти в Детайли - Richardsville net-zero училище

Първото нулевоенергийно (net-zero) ICF училище в САЩ


Основно училище Ричардсвил е първото по рода си net-zero ICF училище в САЩ. Сграда с енергийно потребление от нетна нула (net-zero) е сграда, която произвежда същото (или повече - плюсовоенергийна) количество енергия от тази, която консумира. Net-zero сградите ще стават все повече, тъй като възобновяемите технологии (като слънчевата и вятърната), както и ефективните технологии за крайно потребление (като LED осветление и високоефективни контролери на отоплително-охладителна системи) намаляват цените си. Но технологиите и цените сами по себе си не са истинският ключ към създаването на нулеви сгради. Основният метод включва интегрирано планиране на взаимодействието на различните енергийно-ефективни системи с нуждите на хората в сградата. В сграда с нетна нула, подобна на училище Ричардсвил, трябва да се мисли точно за тези взаимодействия, защото свързаните възобновяеми енергийни системи намаляват цените си, но са все още относително скъпи. Поради това е наложително да се проектира най-рентабилно и ефективно така, че да може да се намалят необходимите енергийни източници.

По време на планирането на новата сграда на училище Ричардсвил, архитектите изучават най-съвремените технологии за сградно енергийно моделиране, обсъждат вариантите за изграждането на цялостна изолационна обвивка и разположението на сградата. В проекта Ричардсвил са положени усилия за намаляване на средното потребление на енергия от 191 kWh/квм (60,5 kBtu/sqft) до 58.7 kWh/квм (18.2 kBtu/sqft), което да се изплати за 15 години. Това включва инвестиции в технологии и усилия в използването на естествено дневно осветление и ефективни лампи, геотермална отоплителна и охладителна система, както и много добре изолирани стени с високи стойности на топлинно съпротивление. Училището е оборудвано със система за наблюдение на енергията, която измерва енергийното потребление в различни области като например училищната кухня, отоплителната и охладителната система и токовото потребление. В резултат на което, училището Ричардсвил успява да намали значително общите разходи и да поддържа ниски нива на енергийна консумация. Този резултат е от голямо значение, когато става дума и за въглеродния отпечатък на сградата.

Ричардсвил представлява доказателството, че училищата могат да бъдат по-зелени и по-енергийно ефективни от консервативните разбирания днес за обществени сгради. Архитектът Kenny Stanfield от Sherman-Carter-Barnhart отбелязва, че възобновяемите енергийни източници и строителни технологии могат да бъдат интегриран подход в тази насока, като се започне с увеличаване на енергийната-ефективност на сградата и след това се премине към добавяне на възобновяеми енергийни източници. Проектирано по този метод, училището Ричардсвил е двуетажна, енергийноефективна сграда с възобновяеми източници на енергия и с изключителна изолационна обвивка на сградата, използвайки изолационните форми Нудура. Основните причини за избора на Нудура ICF термоформи са високата скорост на строене и идеалната изолационна система и позовавайки се на опита си с Нудура елементите преди това при основно училище Alvaton. Благодарение на Нудура технологията и слънчевите панели на покрива, училището не само си набавя достатъчно енергия, компенсирайки цялата консумирана такава, но и генерира допълнителни 300kW. Училище Ричардсвил използва само 58.7 kWh/квм, което спрямо ASHRAE/IESNA 90.1 е с 53% по-малко от средната годишна консумация на основните училища, равняваща се на около 7000$ на месец. Така Ричардсвил не само генерира достатъчно слънчева енергия (при 8 слънчеви дни в рамките на един месец) и покрива изцяло своите текущи разходи всеки месец, но и допълнително получава приход от 37,227.31$ годишно (средна едногодишна учителска заплата) чрез продажбата на неизползваната енергия.

Училището Ричардсвил е включен в списание Форбс като "модел за бъдещето" и "предвестник на предстоящата тенденция". Училището включва и основен образователен компонент с дизайна на етажите. Училишните коридори са в теми за геотермално отопление, енергийна ефективност, слънчева енергия, рециклиране и опазване на водите. Образователната общност и училищният съвет силно подкрепят проекта и дори го включват в учебната програма. Архитектът разказва: „Всички се вълнуваха от проекта. Имахме децата с каски на строителната площадка и им обяснявахме какво правим и защо. Сега - не се шегувам - всяко дете може да ви каже какво представлява соларната тръба. Децата дават обиколки на посетителите. Когато една детска градина може да обясни геотермалната енергия, това е доста невероятно, нали!"


Тип обект: Основно училище с нулево енергийно потребление (net-zero)

Регион: Боулинг Грийн, Кентъки, САЩ

РЗП: 6715 квм

Ученици / Учители: 460 / 35

Годишна консумация на енергия (за осветление):

58.7 kWh/квм (18.2 kBtu/sqft)

Архитектурни пропорции и R-стойности:

външни стени/РЗП=38.9%, стени R=28 hft2°F/Btu

прозорци/РЗП=26.9%, прозорци U=0.29 и 0.47

покрив/РЗП=62.7%, покрив R=34.9 hft2°F/Btu

основа R=24 hft2°F/Btu

Други Нудура проекти в детайли