Нудура Проекти в Детайли - Richardsville net-zero училище

Първото Net-Zero ICF училище в САЩ


Основно училище Richardsville е първото по рода си net-zero ICF училище в Съединените Щати. Сграда с енергийно потребление от нетна нула (net-zero) е сграда, която произвежда същото количество (или повече) енергия от тази, която консумира. Net-zero сградите ще стават все повече, тъй като възобновяемите технологии (като слънчевата и вятърната), както и ефективните технологии за крайно потребление (като LED осветление и високоефективни системи за контрол на климатика) намаляват цените. Но технологиите и цените сами по себе си не са истинският ключ към създаването на нулеви сгради. Истинският трик включва интегрирано планиране за взаимодействието на различните енергийно-ефективни системи с нуждите на хората в сградата. В сграда с нетна нула, подобна на училище Richardsville, трябва да се мисли точно за тези взаимодействия, защото свързаните възобновяеми енергийни системи са относително скъпи и е наложително да се проектира най-рентабилната и ефективна сграда така, че да може да се намалят необходимите енергийни източници. В този проект са положени усилия за намаляване на средното потребление на енергия от 60,5 kBtu на квадратен фут до 18,2 kBtu. Това включва инвестиции в технологии като естествено дневно осветление и ефективни лампи, геотермална отоплителна и охладителна система, и изолирани бетонни стени с високи стойности на топлинно съпротивление. Училището също е оборудвано със система за наблюдение на енергията, която измерва енергийното потребление в различни области като училищната кухня, отоплителната и охладителната система, както и токовото потребление. В резултат на това Ричардсвил успява да намали значително общото потребление и да поддържа ниски нива. Това е популярна тема, когато става дума и за въглеродния отпечатък на сградата. Richardsville представя доказателства, че училищата могат да се движат към по-зелена и по-здрава и по-енергийно ефективни сградни решения. Архитектът Kenny Stanfield от Sherman-Carter-Barnhart отбелязва, че възобновяемите енергийни източници и крайните употреби трябва да бъдат интегриран подход, като се започне с увеличаване на енергийната-ефективност и след това се премине към добавяне на възобновяеми енергийни източници.

Проектирано от Sherman Carter Barnhart, Richardsville е създадена, като двуетажна, енергийноефективна сграда с възобновяеми източници на енергия и с изключителна изолационна обвивка на сградата, използвайки изолационните форми Нудура. Основните причини за избора на Нудура ICF термоблокове са високата строителна производителност и идеалната изолационна система. Благодарение на Нудура технологията и слънчевите панели на покрива, училището си доставя достатъчно енергия не само, за да компенсира цялата консумирана енергия, но и да генерира допълнителни 300kW. Основно училище Richardsville е проектирано да използва само 18 kBtu/sqft, което спрямо ASHRAE 90.1 е с 75% по-малко от средната годишна консумация на основните училища. Осредната текуща сметка на едно начално училище в САЩ е от около 7000$ на месец. Richardsville генерира достатъчно слънчева енергия (при 8 слънчеви дни в рамките на един месец) и спестява достатъчно, че да покрива изцяло своите текущи разходи всеки месец и допълнително да получава приход от 37,227.31$ годишно (една год. учителска заплата) чрез продажбата на неизползваната енергия.

Училището Ричардсвил е включен в списание Форбс като "модел за бъдещето" и "предвестник на предстоящата тенденция". Училището включва и основен образователен компонент с дизайна на етажите. Училишните коридори са с теми за геотермално отопление, енергийна ефективност, слънчева енергия, рециклиране и опазване на водите. Образователната общност и училищният съвет силно подкрепят проекта и дори го включват в учебната програма. Архитектът разказва как „всички се вълнуваха от проекта. Имахме децата с каски на строителната площадка и им обяснихме какво правим и защо. Сега - не се шегувам - всяко дете може да ви каже какво представлява соларната тръба. Децата дават обиколки на посетителите. Когато една детска градина може да обясни геотермалната енергия, и това е доста невероятно."


Тип обект: Основно училище с нулево енергийно потребление (net-zero)

Регион: Боулинг Грийн, Кентъки, САЩ

РЗП: 6715 квм

Годишна консумация на енергия:

18 kBtu/sqft

Други Нудура проекти в детайли