Технически Документи

Спецификации


Иновативни Продукти

за асансьорни шахти

Ръководства


Общо Ръководство

Технически Бюлетин


Общи Топлинни Характеристики на Нудура Термоформи


Плътност на Панела

D = 21.6 kg/m3

Топлопроводимост

λ = 0.0330.035 W/(mK)

✅ съгласно DIN 52612 при 10°С

Топлопроводимост

λ 90/90

λ = 0.036 W/(mK)

✅ измерена чрез λ 90/90

Якост на срязване (Shear Strength)

C = 170 до 250 kPa

✅ Структурна издръжливост на деформация при вътрешни размествания на слоеве съгласно DIN53427

Якост на Огъване

F = 250 до 310 kPa

✅ съгласно EN12089

Напрежение при Опън

T = 230 до 330 kPa

✅ съгласно DIN53430

Топлинна Ефузия

Топлинна Дифузия