Предимства

Изключителни Изолационни Качества


Енергийно Ефективни

Формите на Нудура могат да подсигурят U-стойности от 0.24, 0.17, 0.14 и чак до 0.11 W/(m²K), спестявайки на собствениците над 70% от годишните разходи за енергия. Енергийната ефективност, която предоставят формите Нудура, е комбинацията от изолирана топлинна маса и въздухонепроницаемост, достигаща 0.35кубм.квм/час/0.21АСН (АСН-въздухообмен на час).

Нудура предоставя изолационна технология, с която може да изградите една пасивна или нискоенергийна къща, поддържаща стайната температура и почти неизискваща допълнително отопление при спазане на принципите на нискоенергийното строителство.

Издръжлива изолация

Вътрешната страна на плоскостите на изолационните форми на Нудура са набраздени с канали. По този начин бетонът и изолационната форма се свързват отлично едно към друго, така че да изградят една целокупна стабилна изолационна обвивка без опасност изолацията да падне или отлепи. Технологията на Нудура предлага защита на вашия дом, особено при урагани и торнада. Къщите изградени с формите на Нудура издържат на вятър със сила от 402,3 km/h.

Звукова Изолация - Шумът е вреден

Шумът, дори и слабият, може да увреди и повлияе нервната и сърдечносъдовата система, кръвообращението, дишането, както и много други функции и органи. Това може да бъде причинено дори и когато шумът е със слаб интензитет, но продължителен или т.нар. битово-комунален шум, генериран от превозните средства по улиците, съседи или от различните уреди, които човекът използва в жилищата и в учрежденията. Двойната изолационна форма на Нудура действа като ефективна звукова бариера, филтрира нежелания шум, заглушава звуковите вибрации и осигурява спокойна и комфортна среда за живеене и домашен уют.

Звуко-устойчив клас спрямо стандарт ASTM 336:

 • 4” (102mm) междупанелна дебелина с 1/2” (12.7mm) гипсокартон от двете страни = STC42
 • 6” (152mm) междупанелна дебелина с 1/2” (12.7mm) гипсокартон от двете страни = STC50
 • 8” (203mm) междупанелна дебелина с 1/2” (12.7mm) гипсокартон от двете страни >STC55
 • При поръчка с формите на Нудура може да се достигне STC71 (SRI 72)

Паро- и Влаго-Бариера - Хидроустойчиви

NUDURA създава една много по-„въздухонепроницаема“ сграда от всеки друг строителен метод. Нашата изолация действа като въздушна бариера, доказано от ASTM акредитирани тест лаборатории. Дизайнът на глъб връзките и патентованата DURALOCK Technology® осигуряват механична вързка на формите помежду, като елиминират наличието на въздушни пролуки и отстояния между формите. Термоблокът осигурява перфектна влаго-бариера за комфортна и здравословна среда на живеене.

Въздушно-Бариерен клас спрямо стандарт ASTM E1677-95:

 • Max 0.06 cfm/ft2 (0.3046 litres/second/m2)

Влаго-Бариерен клас спрямо стандарт ASTM E96:

 • Max 1.040 perm·in (60 ng/Pa·s·m2 )

Пожаро-устойчиви и Пожаро-забавящи

Изолационните форми на Нудура са направени от нетоксична и пожаро-забавяща експандирана полистиренова пяна, гарантираща максимална безопасност. Формите на Нудура предлагат максимална безопасност със степен на противопожарна защита до 4 часа, и са класифицирани и сертифицирани по UL/ULC. Те не отделят никакви вредни вещества.

Пожаро-устойчив клас спрямо стандарт ASTM Е-119:

 • 4” (102mm) междупанелна дебелина с 1/2” (12.7mm) гипсокартон от двете страни = 2 часа
 • 6”, 8”, 10”, 12” междупанелни дебелини с 1/2” (12.7mm) гипсокартон от двете страни = 4 часа


Строително Ефективни


Скорост на изграждане

Звучи като клише, но наистина ще бъдете изумени колко бързо вашия дом може да бъде построен! Нудура предлага най-големите по площ (1.12квм) изолационни кофражни форми на пазара. С елементите може да се постигне инсталационна ефикасност на строителния обект от 0.75 до 0.54 човеко-часа/кв.м. или по-малко, в зависимост от сложността на проекта.

Нудура увеличава още повече скоростта на изграждане в сравнение с традиционното строителство, защото Нудура формите предоставят много по-висока степен на завършеност на грубия строеж.

Строителна ефикасност

Едностранното укрепване с подпорна система е напълно достатъчно. Подпорната система може дори да бъде монтирана от вътрешната страна, което улеснява при липсата на достатъчно място. А стационарните обтегачи на подпорите правят възможно напасването им на ръка без специални инструменти.

С помощта на скоби и халки за парапети и дъсчена платформа, които могат да се монтират и демонтират, е възможно да се използва подпорната система като работна платформа по време на изливането и вибрирането на бетона. Употребата на работната платформа осигурява не само безопасност, но също така и значителна икономия на време при процеса на бетониране

Оптимална среда за заякване на бетон

При използване на Нудура технологията, бетонът е защитен с двойна изолация, което означава, че процесът на втвърдяване (достигане на якост е 5N/мм2) е с оптимална среда за заякване. Изливането на бетона в стени от Нудура форми може да бъде извършено без значение от сезона, защото стените са от самото начало с двойно изолация, предпазвайки ги от рязко променящи се атмосферните условия.

В действителност, изолираната стена на Нудура, поради своята оптимална среда на втвърдяване, дори ще увеличи здравината си (ще набере якост) и придобие много по-добра стабилност в сравнение с конвенционалните стени. На практика това означава също, че при студено време достигането на проектната якост на бетона ще отнеме много по-малко време, защото обикновено колкото по-студено е, толкова повече време е необходимо за този екзотермичен химичен процес. Благодарение на оптималните условия на заякване на бетона, стената на Нудура има здравина от минимум 30Nm, в сравнение с 7Nm при обикновено излятата стена.

Качество на строителство

Чували ли сте израза "ще изправи стената с мазилка"? (Наистина в строителството има допустими стойности на отклонения, но те са винаги в милиметрова измерителна единица.) Нудура формите осигуряват абсолютни перфектно прави стени и фабрично точни 90° или 45° ъгли, и няма да е необходимо с мазилка да се изравняват или подравняват стените. В действителност, още от самото начало ще имате гладки основи на стените и абсолютно прави ъгли, което, освен от естетическа гледна точка, е важно за последващите довършителни процеси.

Стабилност и устойчивост - Структурна стабилност

Патентованата заключваща се система на Нудура предпазва от разместване на формите при натиск, осигурява здраво заклинване и устойчивост, и елиминира нуждата от подсигуряващи материали. Изградените стени на Нудура са по-устойчиви при усукване. Технологията на Нудура предлага защита на вашия дом, особено при урагани и торнада. Къщите изградени с формите на Нудура издържат на вятър със сила от 402,3 km/h.

Вътрешната мрежа на формите е изградена със специални патентовани жлепове, позволязайки лесно, точно разпределено и сигурно защипване на арматурното желязо. Арматурните железа се поставят точно и изключват разместване при изливане на бетона.

Произведено в Канада - Made in Canada

Елементите на Корпорация Нудура се произвеждат в Канада, за да може фирмата да упражнява директен контрол върху качеството на продуктите.


Финансово Ефективни


Складова и транспортна ефикасност - Сгъваеми изолационни форми

Патентованото сгъващо се ребро на Нудура ви осигурява повече пространство, от която и да е била друга изолационна форма. Единствените по рода си сгъващи се форми са проектирани с цел намаляване транспортните и складови разходи, както и икономия на изключително ценното място на всяка работната площадка. Същевременно не се губи време за последващо сглобяване на изолационния панел. Достатъчно е само да разгънете формата и тя е готова за инсталация.

Без кофраж и декофриране

Намалените строителни разходи започват от самото начало при работа с Нудура системата. Освен че формите са с двойна изолация, те изпълняват и функцията на кофраж, с което се елиминирват разходите по кофриране и декофриране, както и необходимостта от закупуване на скъпи кофражни платна и системи.

Формите се редат като блокчета конструктор, които просто щракват едно към друго чрез вградените патентовани зъбци и не е нужно да се запълват фуги или допълнително да се подсигуряват. Така са необходими значително по-малко на брой работници и съответно по-малко главоболия и разходи.

Строителство без кран

Малкото тегло на формите позволяват пренасянето и монтажът им да се извършва на ръка (дори от само един човек), поради което не е необходима тежкотоварна техника.

Инвестиране в бъдеще без разходи

В повечето случаи Нудура ще излезне по-евтина на осреднен квадратен метър в сравнение с традиционното строителство в дългосрочен план. Ако сте хора на числата и сравнявате директно цените, имайте предвид, че стената е с двойна изолация и времето на строителство е в пъти по-бързо и по-качествено.

Превърнете дългосрочните си инвестиции в краткосрочни с рационализиращите форми на Нудура.

Дългосрочна стойност - Сигурност за Вашето семейство

Дом с изолационни кофражни Нудура форми е построен да издържа и да пази стойността си поколения напред. Основният структурен елемент в сграда, построена с елементи на Нудура, е стоманобетона, който предлага изключително по-добра издръжливост и изисква по-малко поддръжка или ремонт през жизнения си цикъл, ако се сравни с дървени или тухлени конструкции, които се нуждаят от редовна поддръжка и са със сравнително по-малък срок на годност.


Архитектурно Неограничени


Гъвкави в дизайна

Нудура предлага различни форми и размери - включително ъглови елементи и радиуси, което прави технологията идеална за предизвикателни строителни обекти. Необичайни модерни дизайни с високи сводове и куполи, различни видове фронтони или прозоречни отвори са безпроблемни и лесни за изграждане с Нудура.

Приложими за всякакви сгради

Тъй като формите са влаго- и водо-устойчиви, Нудура е чудесно средство за изграждане на мазета, подземни гаражи, винарни и басейни, или домове, вкопани или построени на скатове. Още повече, след като укрепването се осъществява само едностранно, те са изключително подходящи за изграждането на стени на трудно достъпни места. Формите са съвместими с всички видове покривни материали и поддържа всякакъв вид фасадно и стенно покритие.


Здравословна среда на живот


Здравето ни е най-скъпо!

Няколко са основните предимства, които формите на Нудура допринасят за благоприятна и здравословна среда на живот:

 • Не способстват за образуване на среда, подходяща за развитие на микроорганизми или още известни като плесени.
 • Звукоизолират и намаляват един от основните фактори за раздразнителност, умора и нарушение на концентрацията.
 • С много ниско ниво на строителен прах. Формите предоставят готови и напълно запечатани стени - много подходящи за хора с алергии.
 • Изградени са от 100% рециклируеми материали за по-чиста и безвредна околна среда.

Непривлекателно за гризачи - Евтиното струва скъпо

Недостатък на повечето изолации е, че мишки, съсели, плъхове и други подобни гризачи се навират между фасадата и топлоизолацията. Гризат изолацията, издълбават си канали, построяват си перфектните топлоизолирани и сухи жилища, точно това, което всеки новодомец желае :). За съжаление всичко това е за сметка на собственика - съсипаните изолации вече не вършат никаква работа, а гризачите са се скрили перфектно под мазилката в изолацията и то само на няколко крачки от спалните и кухнята. Като добавим в това число и насекомите и птици, които намират вашата нова изолация за перфектното убежище, то тогава наистина къщата се превръща в една разнообразна биосреда, която все пак е не чак толкова желана точно там. Представете си и финансовите поражения, които биха причинили всички тези животинки, точно след като току-що сте измазали сградата.

Изолационните термоблокове на Нудура са устойчиви на всички тези животинки. Изолацията не се яде или гризе от гризачи и насекоми! Като добавим и факта, че не развива плесен и мухъл, то може да сме спокойни, че тази напаст няма да внесе в дома зарази и болести. Доста често евтиното илзиза скъпо, затова инвестирайте в своето жилище от рано, за да не трябва да сменяте всяка година изолацията.

Екологични - 100% рециклируеми

Формите на Нудура се произвеждат от 100% рециклиран или рециклиращ се материал. Изграждането на домове с Нудура е много чист процес, а остатъчният строителен отпадък е много малко заради огледалните форми на Нудура. По време или след производство на изолационните форми на Нудура не се отделят никакви летливи органични съединения. Сграда, построена с форми на Нудура, намалява значително оперативните енергийни нужди на сградата и като резултат въглеродното замърсяване върху околната среда.

Нудура работи съвместно с LEED Green Building Rating System, организация предоставяща набор от стандарти за природосъобразни строежи.