Нудура Патенти

Патентована Duralok™ Технология

Нашата патентована Duralok™ технология е от три обърнати зъбци, заключващи формите една в друга, и елиминираща възможността от изплуване или издуване при изливане на бетона във формите. Ребрата на формата са разположени по продължение на цялата 45 сантиметрова височина и през 40 см по нейната дължина, а зъбците завършват рамената на ребрата. Рамото е по цялата височина на формата, за да подсигури изолиционния термоблок със стабилност и подсили здравината й при високата компресия причинена от изливането и вибрирането на бетона. След като формите са сглобени, образуват една здрава и непрекъсната обшивка във височина, превръщайки формата в една от най-здравите изолиционните термоформи на пазара. Кантът издържа на натоварване от 330кг и служи за основа и закрепяне на довършителните материали.


Патентована Durafold™ Технология

Нашата патентована Durafold™ технология позволява на термоблоковете ни да се сгъват и така да намали транспортния разход с близо 40% като се избягва превоза на въздух. По същата причина формите заемат и много по-малко пространство за съхранение, което е много ценно на всеки строителен обект. Формите могат да се разгънат много лесно от един човек и веднага да се използват.


Патентована Duramax™ Технология

Нашата патентована Duramax™ технология предлага най-голямата стандартна изолационна форма за бетон на пазара. С размери от 457мм високи и 2438мм дълги, формите позволяват поставянето на 1.12квадратни метра площ стена само в една стъпка. Така строителният процес се улеснява, а времето за монтаж съкращава. Получават се по-малко строителни отпадъци и по-малък брой шевове и снадки в сравнение с други изолационни кофражни форми, предлагани на пазара.


Патентована 4-way Reversible™ Система

Нашата патентована 4-странна система позволява формата да бъде напълно огледална и обратима, като по този начин значително, ако не изцяло, се намаляват строителната фира. Системата улеснява чувствително строителния процес с необходимостта от само една форма за ъгъл, която може да се използва както за ляв, така и за десен ъгъл.