Нудура Патенти

Патентована Duralok™ Технология

Нашата патентована Duralok™ технология е от три обърнати зъбци, заключващи формите една в друга, и елиминираща възможността от изплуване или издуване при изливане на бетона във формите. Ребрата на формата са разположени по продължение на цялата 45 сантиметрова височина и през 40 см по нейната дължина, а зъбците завършват рамената на ребрата. Рамото е по цялата височина на формата, за да подсигури изолиционния термоблок със стабилност и подсили здравината й при високата компресия причинена от изливането и вибрирането на бетона. След като формите са сглобени, образуват една здрава и непрекъсната обшивка във височна, превръщайки формата в една от най-здравите изолиционните термоформи на пазара. Кантът издържа на голямо натоварване и служи за основа и закрепяне на довършителните материали.


Патентована Durafold™ Технология

Нашата патентована Durafold™ технология позволява на термоблоковете ни да се сгънат и по този начин да не се плаща за превоза на въздух. Така се намаляват транспортните разходи с близо 40%. По същата причина формите заемат и много по-малко пространство за съхранение, което е много ценно на строителния обект. Формите се разгъват много лесно от само един човек и могат веднага да се използват.


Патентована Duramax™ Технология

Нашата патентована Duramax™ технология предлага най-голямата стандартна изолационна форма за бетон на пазара. С размери от 457мм високи и 2438мм дълги позволява поставянето на 1.12квадратни метра площ стена в само една стъпка. Така строителния процес се улеснява, а времето за монтаж съкращава. Получават се по-малко строителни отпадъци и по-малък брой шевове в сравнение с други изолационни форми за бетон с оставащ кофраж.


Патентована 4-way Reversible™ Система

Нашата патентована 4-странна система позволява формата да бъде напълно огледална във всичките 4 опции, като по този начин значително, ако не изцяло, се намаляват строителните отпадъци. Системата улеснява чувствително строителния процес с необходимостта от само една форма за ъгъл, която може да се използва както за ляв така и за десен ъгъл, но и без значение дали е горната или долната част на формата.