Енергийна Ефективност

Какво е термомост


Защо е важно да знаем какво е термомост

Има няколко мерни единици, които разглеждат термичните качества на строителните изолации: R-стойността, например, е мярка, показваща колко добре даден материал противодейства на преминаването на топлината през него; допълнително U-стойността, реципрочна на R, се използва за изчисляване на това колко добре изградената многослойна стена възпира топлинния поток да преминава през различните ѝ пластове (тъй като стената като цяло представлява многопластова система от например мазилка, изолация, дървена конструкция, тухли, гипсокартон). (За повече информация вижте Термични стойности.) На теория R- и U-стойността би трябвало да могат да се използват при обективно изчисление и сравнение на термичното съпротивление на строителните елементи. И това в общи линни е така, ако се сравняват отделните елементи (като отделни зони, стени, подове)! За съжаление това не е така просто погледнато към цялостната строителна технология и не показва топлинните характеристики и слабости на използваната строителна система за цялостната изолационна обвивка на сградата. И затова, тези слабости, въпреки дебелата изолация, намаляват изолационните качества на сградата и създават усещане на дискомфорт и студенина!

Слабости при изолиране на сградата - термомостовете

Едни от най-важните слабости в изолационната структура на сградата - са така наречените топлинни мостове, Това са зони, откъдето топлината преминава значително по-лесно и с по-голяма скорост, отколкото през качествено изолираната зона. Топлинният мост в обвивката на вашия дом е една от причините, поради която не може сляпо да се прилагат R- и U-стойността, когато се сравняват изолациионните методи. Термичните мостове възникнат при свръзки и съединения, там, където стените се срещат с друга стена, под или покрив, прозорец или врата, там, където има прекъсване на изолацията, или там, където изолацията поради конструктивни причини е по-тънка. Най-общо казано, термомостове се появяват по обвивката на сградата с недобра изолационна система, некачествено монтирана изолация или материал с лоши изолационни свойства като по този начин се създава мост, по който топлината "бяга". Този процес генерира едно постоянно въртене на топъл-студен въздух и създава чувство на дискомфорт и студенина. Затова дори и при по-ниска температура на помещението, ако няма такива породени течения, ще чувстваме, че е по-топло и по-комфортно.

Топлинните загуби, свързани с термомостовете на сградата се наричат линеен коефициент на топлопреминаване, или пси-стойност (ψ - произнася се “сай” или “псай”, но за краткост се използва “пси”). Стойността на Psi се е превърнала в индустриален стандарт за определяне на тези сравнително големи топлинни загуби в пресечни точки като резултат на слаби строителни методи на изолиране и необмислени строителни навици, пораздащи термомостовете. Пси-стойността показва скоростта на топлинния поток при 1 градус за единица дължина на термомоста. Psi не се отчита в U-стойността. Когато Ψ-стойността за дадения термомост е известна, тя се умножава с дължината на термомостта (Ψ х L), за да се установи степента на загуба на топлина през целия мост. Когато всички топлинни загуби през термомостовете (НТВ) на сградата се съберат, се определят общите топлинни загуби от термомостове - НТВ = Σ (Ψ х L), на жилището.

Топлинните мостове в една сграда увеличават още повече загубата на енергия за отопление с падането на външните температури. При една добре изолирана сграда, топлинните мостове са сведени до минимум и ще бъдат по-малко от 10% от причините за топлинна загуба. Но при лоша изолация на сграда, при която не е обърнато достатъчно внимание на топлинните мостове, те могат да бъдат причината за повече от 1/3 от загубата на топлина и по този начин значително да намали ползата от изолацията на сградата. Топлинните мостове водат не само до загуба на енергия, те също могат да причинят и структурни щети при определени обстоятелства! Например, когато външната стена силно се охлади поради топлинния мост през зимата, влагата от въздуха в непосредтсвена близост се кондензира и има вероятност да се образува мухъл и дори пукнатини.

Как се изчисляват Ψ-стойностите?

Това се прави с помощта на компютърни програми като например ТЕРМ, Bisco или TRISCO. Всички тези програми са подходящи при оценката на топлинния поток при различните видове строителни свръзки между елементите, както при обикновени (2D), така и при по-сложни (3D) случаи, в зависимост от строителния метод използван за строежа на сградата.

Видове термични мостове

За да разберете по-ясно какво е термомостът и къде може да се появи, първото което трябва да знаете е: как е положена изолацията спрямо стената и какви материали са използвани за изграждането на сградата.

Термичните мостове могат да бъдат класифицирани в три основни типа:

 • Повтарящи се термомостове или квази-хомогенни топлинни мостове
 • Повтарящите се топлинни мостове обикновено следват общ модел и са равномерно разпределени върху топлоизолираната площ. Типични примери включват:

  • Тавански греди при скатни покриви, които са изолирани на нивото на покрива.
  • Греди при основа с изолиран гредоред.
  • Дървени греди при строителство с дървена конструкция.
  • Хоросанни фуги.
  • Стоманени връзки при зидария с керамични и бетонни блокове.

  Повтарящите се топлинни мостове могат да имат значителен ефект върху загубата на топлина, и се изисква да бъдат взети под огромно внимание при изчисляване на U стойността.


 • Неповтарящи се термомостове или линейни топлинни мостове
 • Неповтарящите се топлинни мостове са непостоянни и се случват в определена точка при изграждането. Те често са причинени от прекъсвания на топлинната обвивка. Тези прекъсвания могат да бъдат в резултат на метода на строителство или да се дължат на промени в изолиращия материал. Те обикновено се появят около отвори или в случаи, когато се използват материали с различна топлопроводимост като част от външната обвивка. Типични примери включват:

  • Зони около прозорци, врати и осветление.
  • Зони около тавански люкове.
  • Когато вътрешни стени и подове прекъсват изолацията.
  • Когато стоманени греди са използвани при дървени покриви.


 • Геометрични топлинни мостове
 • Геометричните топлинни мостове, както подсказва името, са резултат на геометрията (или формата) на външната изолационна обвивка. Те могат да бъдат 2-измерни, когато 2 равнини се пресичат, или 3-измерни, когато 3 или повече равнини се пресичат. Появата на геометрични термомостове е по-вероятно да се увеличи при по-сложна геометрия на сградата. Типични примери включват:

  • В ъгъл на външна стена.
  • В стенни / покривни възли.
  • При връзката стена - под.
  • При преминаването между прозорци и врати и стени.
  • При преминаването между съседни стени.


  Ефектите на топлинните мостове

  На практика, различните видове термомостове често се комбинират като ефектите на тези слабости в изолацията на къщи могат да бъдат следните:

  По-голямата консумация на енергия
  Благодарение на топлинния отлив при топлинните мостове, всяка стая води до значително повишаване на разходите за отопление и потребление на енергия.
  Образуване на мухъл
  Топлинните мостове са причина за загубата на голяма част от топлинната енергия, създават студени петна по стените и таваните и са предпоставка за конденз и последващи проблеми с мухъл в помещенията.Влажност на въздуха и студената повърхност, която благодарение на топлинния мост се допира до тези линейни или точкови зони на прилежащите помещения с по-висока температура кара водните пари във въздушните джобове да се кондензират. Така се нарушават мазилката и боята на стената в допълнение към идеалните условия за образуване на мухъл! При екстремни случаи, ако има продължително излагане на кондензация, сградата е обект на сериозно конструктивно влошаване.
  Неприятно жизнено пространство
  Студените повърхностни и температурни разлики в помещенията причиняват жизнен дискомфорт на обитателите. Чувството на дискомфорт се засилва с конвекцията на вздуха причинен от температурните разлики в различните части на помещението.
  Експлотационен живот на сградата
  Използването и инвестиране в качествена излационна система е инвестиране в бъдещето и по-дългия експлоатационен живот на сградата. С ежегодишното повишаване на цените на енергията и усилията за опазване на ресурсите, все по-важно става да се намалят разходите за отоплителна енергия.
  Сертификационна програма LEED
  Качествената изолация освен, че ще намали разходите за отопление, ще намали емисиите на CO2. Тези ключови цели са в съответствие с целите на програмата за сертифициране LEED®.

  Какво може да се направи?

  Опитайте се да отстраните или намалите топлинните мостове. Има много подходи за това. В ново строителство, може да използвате методи за рамкиране, при които се намаляват броят на гредите или да изградите стените с изолационни форми с оставащ кофраж, при които се елиминира максимално риска от появата на топлинни мостове. Особено при строеж на пасивна сграда едно от изискванията е значителното намаляване или напълно елиминиране на топлинния поток през топлинните мостове, което се среща доста често в иначе “добре” изолираните сгради.

  Изолационните форми на Нудура осигуряват цялостна обвивка без прекъснатост и без наличие на термомостове като осигурява една комфортна и здравословна среда на живот. Освен че формите поддържат по-топла вътрешна температура с по-малки разходи, материалът, използван за Нудура формите, е доказан с лабораторно изследване, че не поддържа и предотвратява образуването на плесен и мухъл. Строителната технология на Нудура е така проектирана, че да няма въздушни джобове между стената и изолацията. Тъй като бетонът се излива директно в оребрените форми, изолацията и стената стават като един цялостен пакет без риск от образуване на конденз и без риск от отлепване на изолацията при силни ветрове.