Нудура Проекти в Детайли - Басейн, Пловдив

Голям двойно-изолиран басейн в района на Пловдив


Този басейн с размери 20м х 7,5м е изграден самостоятелно от собственика без предишен опит с изолационни кофражни форми. Въпреки това, без някакви съществени проблеми, басейнът е построен и вече използваем за лято 2018 в района на град Пловдив. За целта са използвани стандартни 150мм прави, 90° ъглови и Т-образни двойно изолационни форми. За строежа на басейна не е използвана оригиналната подпорна система на Нудура.

Басейнът е с техническо помещение, прикрепено да басейна, построен едновременно с него. За връзката между басейна и техническото помещение са използвани Т-образните изолационни форми на Нудура. Интересно е да се отбележи, че Нудура е била първата фирма на пазара, която започва да предлага Т-образни форми, и това допринася за богатия ѝ опит в производството на качествени Т-форми.


Тип обект: Басейн

Регион: Пловдив, България

РЗП: 159 квм

Изполазвани Нудура форми: 120 квм

Други Нудура проекти в детайли