Енергийна Ефективност

Какво е Пасивна Къща


Принципът на Пасивната Къща

Пасивните къщи са сгради, които благодарение на своята суперизолация, дизайн и технология на строене, осигуряват комфортен вътрешен климат през лятото и зимата, без да се нуждаят от конвенционална отоплителна система. За да покрият стандарта на пасивната сграда, от съществено значение е годишното потребление за отопление или охлаждане на сградата, при поддържане на 20°C, да не надвишава 15kWh/m2 (чиста жилищна площ). А общото потребление на енергия за отопление, вентилация, топла вода, домакински електроуреди и осветление не трябва да надхвърлят 120 kWh на квадратен метър за година.

Проектът и Дизайнът!

Дизайнът е от съществено значение за успеха на всеки проект. Собствениците, архитектите, конструкторите, строителите и всички други специалисти са част от успешния подход за осъществяването на една нискоенергийна сграда и всеки един от тях е важна част още в процеса на проектиране. Собственикът, архитектът и ландшафтният архитект трябва да работят заедно още от самото начало, за да се изчисли максимално най-доброто разположение на сградата върху мястото (по възможност на юг) и да се възползват от всяко негово предимство. Всеки един детайл трябва да бъде огледан и заложен в дизайна и проекта на една пасивна къща - максималната слънчева топлина и светлина, влиянието от засенчванията на дърветата, контрола на дъждовните води, външната живуща площ близка до природата, съотношението на външната площ на сградата спрямо обема й, и т.н. Всички тези инвестиции обаче не само че ще се възвърнат многократно само за няколко години, но и неминуемо ще подобрят средата на живот още от самото начало.

Качество на строителството като цялостен пакет

Суперизолация
Ако външните стени, прозорците, вратите, плочите и покривите са проектирани в съответствие с принципите на пасивната къща, то те могат радикално да намалят количеството енергия, използвана за регулиране на топлинните параметри на сградата. От изключително значение за изграждането на една енергийно ефективна сграда са могат да бъдат постигнати с Нудура формиотлично изолираните основи и стени. Това означава изграждането на бетонните основи на структурата да бъде върху хидроизолация, за да не може през основите на сградата да се просмуква влага; както и изграждането на външните стени и покриви да са построени с качествена изолация с нисък коефициент на топлообмен.
Термомостове
Строителството без термомостове (термомостът е лоша връзка в изолацията между покрив и стени, прозорци и врати, стени и подове) е един от ключовите фактори на пасивната и нискоенергийна къща. За да се постигне строителство без термомостове, трябва да се гарантира, че изолацията е непрекъсната по цялата външна обвивка на сградата. Термомостовете могат да са причина за до 50% от топлинната загуба на една сграда. (Прочетете още какви видове термомостове съществуват).
Въздухонепроницаемост
Въздухообменът е също от първостепенно значение за изграждането на пасивни къщи. Това означава коефициентът на въздухонепроницаемост на час, при разлика в налягането в и извън сградата от 50Pa, трябва да е не по-висок от 0,6 (или не повече от 60% от обема на въздуха в сградата да не може да премине през сградната обвивка). За да се постигне това, са необходими най-вече добри познания, качествено строителство и качествени материали. Въздухонепроницаемостта трябва да бъде фактор от самото начало на проектирането и е почти невъзможно да се постигне, ако не е взето в предвид още в самото начало.
Като цяло предимствата на една добра външна изолация могат коренно да променят характеристиките на сградата. Елиминирането на термомостове, постигането на добър коефициент на въздухонепроницаемост, намаляването на вътрешен конденз и намаляването на възможността от образуване на мухъл и плесен са фактори, които освен че биха помогнали за изграждане на пасивна или ниско-енергийна къща, така и за една по-благоприятна и здравословна среда на живот.
Прозорци и Врати
Доброто качество на прозорците е също от съществено значение. За да се намали топлинната загуба от въздушните течения, те трябва да затварят херметично. Ако също така прозорците и вратите са с ниска топлина загуба благодарение на тройния стъклопакет, топъл кант и добър коефициент g, както на стъклата, така и на рискова точка за поява на термомострамките на дограмата, то сметките за отопление биха се намалили драстично. Общоприет начин за изграждане на пасивни къщи е на север да са обърнати малките прозорци, а големите - да са с южно разположение. За да не засенчват прозорците, стъклените балконски парапети са препоръчителни за проекта. Допълнително къщите са изградени с удължен покрив над терасите и прозорците, което предотвратява от прегряване на стаите с южно изложение през лятото, но пропуска слънчевите лъчи през зимата, пролетта и есента, когато слънцето е по-ниско. Това засенчване се изчислява индивидуално за всяка сграда чрез специална софтуерна програма и със симулационен модел. Предпазване от прегряване може да се осъществи и с външна слънцезащита на остъклените части.
Вентилационна Система
Пасивната къща се проектира според собствениците и техните дейности, за да се използва топлината от техните дейности или така нареченото възстановяване на енергия от отработения въздух чрез използване на топлообменник (рекуператор). Този принцип означава, че къщата се проектира спрямо броя на обитателите, техния начин на живот и навици. Така топлинните вътрешни печалби се изчисляват, както от дейностите на живущите, така и от средната честота и продължителност на използваните домакински уреди. При студен климат тази вентилационна система осигурява всичката необходима енергия за отопление, както и въздуха, необходим за проветряване (балансирана хигиенична вентилация); а при горещ климат - енергията необходима за охлаждането.
Вентилационната система е задължителна за пасивната къща. Тя може да бъде описана като "белите дробове" на пасивната сграда. Причината за това е, че работи като прехвърля застоялия въздух в дома към топлообменник, който поема топлината, преработва и подменя въздуха с пресен, чист и затоплен. Обикновено до 20% от енергията на сградата се губи чрез вентилацията, но с помощта на оползотворяване на топлината това може да бъде значително намалено. Предимствата на такава вентилация са: наличието на пресен топъл филтриран въздух, противоалергична и здравословна среда - без прах и акари; система, подобряваща топлинния комфорт, без течения и с контрол на кондензацията, и т.н. Все пак при изключително студен климат, предимствата и ексклузивността на отоплението с вентилация на въздуха леко се променя. Общите годишни енергийни цели на пасивната къща пак могат да бъдат изпълнени, но при изключително ниски зимни температури ще е необходим малък допълнителен източник на топлина. Електрическо подово отопление и местни въздушни термостати в такъв случай се използват, но енергийното им потребление е толкова малко, че може да се равни на енергията използвана от два сешоара!

Възстановяема Енергия - Положителен Енергиен Баланс

Възобновяемите енергийни системи не са задължителни и не се изискват от стандарта пасивна сграда. Все пак, за да се постигне положителен нетен енергиен баланс и въглеродно-неутрален процес, те биха помогнали. Една фотоволтаична система може да генерира енергия и да намали въглеродните емисии и следователно да предоставя въглеродно-неутрална експлоатация от едно домакинство. Геотермална система може да бъде използвана за затопляне на битова гореща вода, а слънчев колектор на покрива, за да поддържа и претопля водата в резервоара. Тази система е в състояние да осигури над 85% от горещата вода, използвана в домакинството. Малък резервен електрически проточен нагревател може да бъде използван, за да подсигури загряването при увеличено потребление.

Ползите от пасивната къща

Пасивната къща със сигурност е амбициозна идея и повечето хора инвестират в този тип строителство по-скоро, за да постигнат, ако не пасивна, то поне една енергийно-ефективна сграда в комбинация с по-здравословна и качествена среда на живот.

Многобройните ползи от строителството на пасивни къщи, сравнено с конвенционалното строителство включват:

  • Много по-добро качество на въздуха в затворените помещения - комфортни нива на влажност, ниски нива на CO2 поради добрата вентилация, оптимални вентилационни дебити, изчислени за всяка стая;

  • Повишен топлинен комфорт - най-високо ниво на вътрешен комфорт на всяка сграда, където всички помещения са еднакво топли без резки температурни промени. (Вижте още какви са причините за топлинен дискомфорт въпреки изолацията);

  • Изключителна звукоизолация - качественият стъклопакет и добрата изолационна строителна технология предоставят спокойна среда на живот, без шумови и вибрационни дразнения;

  • Невероятна енергийна-ефективност - без нужда от конвенционална отоплителна система;

  • Гъвкавост - пасивните къщи могат да бъдат изградени при каквато и да е климатична зона и да се прилагат към всеки тип сграда като се използва голямото разнообразие от строителни материали и методи;

  • Устойчивост - поради здравата конструкция и по-добрите строителна технология, пасивните сгради са по-издръжливи, с по-дълъг живот, които поддържат добри условия за живеене дори при краткотрайни прекъсвания на електрическа или топлинна мощност;

  • Почти никаква поддръжка - много прости механични системи в сравнение с нормалното строителство;

  • В международен аспект - вече над 40 000 сгради в повече от 35 различни страни са построени според стандарта за пасивна сграда като бройката назраства бързо от Китай и Абу Даби до Аляска и Нова Зеландия.