Енергийна Ефективност

Защо, въпреки изолацията, пак ни е студено?


За да разберем този парадоксален феномен, трябва първо да се запознаем с начините на загуба на топлина. Топлината от тялото (не само човешкото) се губи по три основни метода: проводимост, конвекция и радиация. Проводимостта е процесът на пренос на топлина от една повърхност към друга повърхност, когато са в контакт. Скоростта на пренос на топлина зависи от повърхностната площ, температурната разлика и температурната проводимост на съответните материали на повърхностите. Медта, например, има високо топлопроводимостта, докато тази на въздуха е ниска. Конвекцията е процесът на загуба на топлинна енергия към околния въздух. Този процес зависи от скоростта на циркулиращия въздух в помещението и температурната разлика между покритите и непокрити зони на тялото. Въздушната циркулация също зависи и се задвижва чрез конвекция: въздухът се затопля чрез контакт с топли предмети (напр. радиатори), издига се, охлажда се при тавана и пада отново. При тази циркулация въздухът носи прах и миниатурни частици из помещението. Всички предмети, включително човешкото тяло, излъчват топлинна радиация в зависимост от температурната разлика между повърхността на тялото и това на околната среда.

Но защо ни е студено и дискомфортно?

Този топлиннен комфорт се постига, когато термичните процеси в тялото на човека са в равновесие, т.е. когато тялото регулира топлината си с минимални усилия, а изгубената топлина от тялото е в съответсвие с климатичните фактори на заобикалящата го атмосфера. Температурата в помещенията, която се усеща от хората, е средната температура между тази на въздуха в помещението и тези на заобикалящите го повърхности (стени, под, таван, прозорци). Поради тази причина, въпреки че сме пуснали радиатора на максимум и външно изолирали къщата се усеща студенина и дискомфорт, докато къщата (стените и пода) се загрее. Топлината се "изсмуква" от стените и пода, създава се чувство на дискомфорт, а разходите се изстрелват стремително нагоре. Ето, например, една температура на въздуха от 20-24°C би била приятна както през лятото, така и през зимата, но когато температурите на околните повърхности се разминават с повече от 2-3°C от тази на въздуха, в помещенията се получава едно увеличено въздушно движение. Това движение може да бъде усетено като течение, което предизвиква тялото да се охлажда (конвекция). Разбира се, основните критични повърхности на тези температурни разлики, придизвикващи това усещане, са най-вече тези при прозорците, но също така и при стените. Дори и температурната разлика при стените да е по-малка, поради сравнително по-голямата им площ спрямо прозорците, изолацията им не трябва да се пренебрегва. За постигане на домашен комфорт топлопроводимостта към пода чрез краката може да бъде избегната, ако температурата на пода е поне 17°С или повече. Като цяло, първоначалното затопляне на помещението (стените, пода, въдуха) е процесът, в който се изразходва най-много енергия и съответно генерира най-голямата част от финансовите разходи. Но затова в съвременното строителство се използва двойната изолация - вътрешна и външна, каквато е и при изолационите кофражни форми, и да не ни е студено, плащайки шокиращо огромни суми.

Здравословната атмосфера в една сграда се състои от леко движещ се и добре оксидиран въздух, приятна топлина, влажност на въздуха и достатъчна светлина. Основните предпоставки за трайно усещане на такъв добър климат в помещенията са добре изолираната конструкция с избегнати термомостове, с правилно оразмерени прозорци, разположени подходящо по отношение на вида помещение и обзавеждането, добро отопление и отсъствие на въздушни течения. Тези течения биха могли да причинят редица проблеми като схващания, настивания или поява на алергични реакции към домашен прах, който е неприятна комбинация между акари, мъртви кожни клетки, спори от плесен и т.н. Особено при по-ниска влажност, от например 30%, целият този коктейл от микрочастици се вдигат и летят много по-лесно и биват вдишвани постоянно при такъв циркулиращ въздух, което може да предизвика множество алергии. Затова контролирането на движението и влажността на въздуха, колкото се може повече, е от съществено значение за здравословния сграден климат като най-комфортно и здравословно за човек е относителната влажност на въздуха от около 40-50%.

text-strong Ето защо цялостната топлоизолация на сградата е много повече от залепване на стиропор на стената. Преди да се осъществи, трябва да се направи подробна консултация относно типа изолация и да се намерят решения за изолацията на слабите места на сградата като прозорци, чела на плочи, мазе, под, покрив, възможни термомостове и прочие. За повече информация вижте какво представляват термомостовете и защо и как да сравняваме топлоизолациите.