Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago - W. Buffett

Политика за поверителност

Защита на персонални данни

Ние, ЕРДЕ ЕООД, разбираме колко е важна защитата на персоналните данни, които получаваме от нашите настоящи и потенциални клиенти. Затова тук описваме каква информация събираме, как я използваме и как вие можете да я сменяте и коригирате. Ние събираме 2 вида данни от нашите клиенти: персонални данни, които клиентът предоставя при попълване на контактната форма или при директно изпращане на запитване. Също така следим кои страници от нашия сайт се отварят от посетителите. Ние използваме тази генерираната информация основно за статистически цели. Тази информация ни позволява да усъвършенстваме съдържанието на сайта, в зависимост от желанията на клиентите/посетителите и да им предоставяме още по-пълна и необходима информация. Администраторът на лични данни в лицето на ЕРДЕ ЕООД обработва само онези лични данни на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, за които те в качеството си на физически лица са изрично уведомени или допълнително са изаявили желание и предоставили своето съгласие. ЕРДЕ е изградила ясна и точна политика по защита на персоналните данни, която се обобщава по следния начин:

Ние не предоставяме Вашите персонални данни на трети лица

Ние не предоставяме Вашите персонални данни на трети лица освен в случай на нужда и при поискване от страна на компетентните държавни органи. Това задължение се отнася и за всички останали случаи, предвидени законодателно или наложени от практиката относно защитата на личните данни.

Когато вие предоставяте своите електронни адреси и контакти при изпращане на запитване вие се съгласявате да получавате нашия отговор и информация на подадените от Вас контакти. Вашите персонални данни остават под защита. Сигурността на цялата информация, свързана с нашите клиенти е наша основна грижа. Ние се стараем да осигуряваме надеждна защита на пренасянето на вашите лични данни (име, електронна поща и телефонен номер) от вашия компютър до нашия сървър, които данни са ни необходими, за да ви предоставяме нашите услуги. Моля, имайте предвид, че ние никога няма да поискаме от вас информация с висока важност или каквито и да било други конфиденциални данни, преди да започнете реалното осъществяване на сделка с нашата фирма.

Политика за защита на личните данни при идентификация на Потребители

(1) При посещение на сайта от Потребител, ЕРДЕ автоматично съхранява log – файлове – информация, която включва IP-адрес, дата и час, вид на браузъра и използвано устройство, както и входящите и изходни страници. Тези данни са съхраняват единствено с цел оптимизация на услугите и интернет сайта. Тази информация може да бъде получена и индиректно чрез бисквитки (cookies). За постигане на описаните цели, ЕРДЕ може да предостави лична информация на свои партньори само с цел оптимизация на услугите и интернет сайта.

(2) ЕРДЕ събира лична информация за своите Потребители - обръщение (което може да включва име, фамилия), телефон, имейл, данни за търсения или предлагания от лицето продукт, гео-локация, както и всякаква друга свързана информация, предоставена доброволно от Потребителя по каквито и да било начини, включително по електронна поща или през интернет сайта. С оглед на предоставяните от Агенцията търговски и информационни услуги, тази лична информация е необходима за законосъобразното и добросъвестно създаване, изменение, поддържане и прекратяване на правоотношенията с Потребителите.

(3) Предоставянето на лични данни от Потребителите има задължителен и/или доброволен характер. Потребителите предоставят личните си данни на ЕРДЕ, в качеството му на оторизиран администратор на лични данни. С изразяване на съгласие с настоящите общи правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.Потребителите могат доброволно да предоставят свои лични данни, за да получават електронни съобщения, телефонни обаждания или кратки текстови съобщения за целите на директния маркетинг. Предоставените лични данни остават защитени, съгласно водената от ЕРДЕ политика за защита на личните данни.

(4) Потребителят има право на избот за използване на предоставените или събрани от него данни услуги, като може при поискване през контактната форма или имейл да се изитрият всички данни за него по всяко време. Тази опция заличава всички лични данни по смисъла на тази политика за поверителност. Като цяло, фирма ЕРДЕ пази потребителските данни в период от 5 години, след което данните се изтриват от нашите бази с данни при наличие на неактивни контакти и взаимоотношения с Потребителя.

(5) Ерде защитава конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни и полага дължимата грижа да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация, станала му известна по повод на идентификацията на всеки свой Потребител, доколкото независещи от фирмата обстоятелства, които не могат да ѝ се вменят във вина, не водят до нарушаване на тази конфиденциалност.

(6) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват фирма ЕРДЕ да използва част от предоставените от тях лични данни, с цел да ги информира за всички нови и подходящи, съгласно тяхното запитване, оферти.

(7) ЕРДЕ полага адекватни технически и организационни мерки да осигури конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни, като периодично анализира и оптимизира тези мерки, а когато е необходимо – ги адаптира към промените в законодателството и технологиите.

(8) В изпълнение на политиката за защита на личните данни, ЕРДЕ няма право да продава, отдава, търгува с или умишлено да разкрива или предоставя на трети лица лична информация, получена от Потребители (клиенти и посетители), с изключение на следните случаи: може да разкрие лична информация на трети лица или компетентни органи, в случай че това разкриване се изисква от закона; може да разкрие лична информация с отпратки към Потребителите или разкрие лична информация, ако е получено предварително съгласие за това.

(9) В изпълнение на политиката за защита на личните данни, ЕРДЕ няма право да предоставя личните данни на свой Потребител на друг свой Потребител, с оглед осъществяването на евентуална сделка помежду им, независимо дали вторият е регистриран администратор на лични данни по повод осъществяваната от него дейност, освен ако не е дадено предварително изрично съгласие за това от Потребителя, чиито данни ще бъдат предоставени. Достъп до лични данни между Потребителите се осъществява, едва след изричното им съгласие за това.

Отговорност

(10) Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове, предоставени за удобство и информация на Потребителите и те следва да бъдат използвани на лична отговорност на конкретния Потребител. ERDE не дължи обезщетение за вреди на Потребителите на уебсайта за щети от грешка или дефект при употребата на сайта, компютърен вирус, кражба, неоторизиран достъп до лични данни или щети, настъпили при употребата на информация от този интернет сайт, в резултат на употребата на сайта или на линк към друг сайт чрез интернет сайта.

(11) В случай на системно причинени нарушения на общите условия за ползване на интернет сайта от Потребител, който ги е приел, ЕРДЕ има право да забрани достъпа до www.eco-form.eu от мобилното устройство, e-mail и IP – адреса на нарушителя.

(12) ЕРДЕ не носи отговорност за технически неизправности, причините за които не попадат в сферата на отговорност на дружеството или са били причинени от форсмажорни обстоятелства. ЕРДЕ не гарантира безпрепятствения достъп до сайта и може да извършва технически поддръжки в свободно избираем времеви период.

Този сайт използва:

Бисквитки

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки. На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Чрез тях става достъпно получаването на информация, която е много вероятно да бъде интересна и подходяща точно за Вас. Бисквитките, използвани в eco-form.eu, не събират Вашите лични данни или друг тип лична информация, като също така по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на интернет сайта ни и да подобри неговата ефективността и функционалността.

Социални плъгини Facebook

Плъгините („plug-ins“) на социалните мрежи се използват на нашия сайт, особено плъгина „Харесвам“. Интернет сайтът на доставчика, т.е. Facebook.com, се управлява от Facebook Inc., 1601 Саут Калифорния Авеню, Пало Алто, Калифорния, 94304, САЩ. Плъгините обикновено са означени с логото на Facebook. В допълнение към плъгините на Facebook, използваме и тези на Google+ (доставчик: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Следните обяснения по отношение на Facebook важат и за Google + със съответните промени. Ако посетите нашият сайт с плъгин, интернет браузъра Ви ще създаде линк към Facebook сървърите, а фактът, че сте посетили сайта ни ще бъде препратен на Facebook, дори и да не сте влезли във Facebook и независимо от това дали реално сте активирали плъгина, т.е. дали сте кликнали върху него. Ако сте влезли в профила си във Facebook по време на посещението на нашия сайт, Facebook може да свърже достъпа до сайта ни с Вашия профил. Ако кликнете върху бутона „Харесвам“, това ще бъде предадено на Facebook и съхранено там, така че ще можете да споделите информацията „Харесвам“ с приятелите си във Facebook. Ние не можем да повлияем на естеството и обхвата на данните, които се предават на Facebook. Освен това не знаем точно какви Ваши данни се прехвърлят на Facebook и за какви цели Facebook използва тези данни. Във всеки случай се предават Вашият IP address и – според Facebook – информация за посетения сайт, датата и времето на посещение, както и друга свързана с браузера информация. Можете да намерите допълнителна информация за Facebook на http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 Ако не искате Facebook да свързва посещението на нашия интернет сайт с Вашия Facebook профил, трябва да излезете от профила си, преди да влезете в нашия сайт.

Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализира как потребителите използват сайта. Тези бисквитки се предават към сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там. Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Повече информация относно правилата за поверителност на Google е на разположение на адрес: http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

Hotjar

Този сайт използва услугата Hotjar, за да разберем как потребителите се придвижват и ориентират из отделните страници на сайта ни. Инструментът не идентифицира IP адресите на потребителите ни, което им позволява да останат анонимни.

Clicky Web Analytics

Този сайт използва услугата Clicky Web Analytics, за да разберем как потребителите се придвижват и ориентират из отделните страници на сайта ни. Инструментът не идентифицира IP адресите на потребителите ни, което им позволява да останат анонимни.

123FormBuilder

Този сайт използва услугата 123FormBuilder, за да направим използването на контактната форма много по-лесна за потребителите и предпазим от спамове и ботове.